canada goose damen  Pomoć raseljenima | VIZIJA Kragujevac

Pomoć raseljenima

Vizija Izgradnja Objekata

Ova komponenta obuhvata kupovinu i donaciju seoskih domaćinstava korisnicima u trajno vlasništvo.

Korisnik može da učestvuje u pomenutoj kupovini svojim sredstvima do 50% vrednosti donacije.

Ova pomoć je predviđena kao dugoročno rešenje za izbeglice ili interno raseljena lica  koja nemaju načina da obezbede sredstva  za rešavanje stambenog pitanja, a voljna su da se bave poljoprivredom ili nekom drugom delatnošću pogodnom za seosku sredinu.  

Uz kuću se dodeljuje i grant  (građevinski materijal, nameštaj, kućni aparati i stoka i oprema za poljoprivredne delatnosti) za poboljšanje životnih uslova i/ili ostvarivanje prihoda.   

News

PURCHASE OF VILLAGE HOUSES
Commission for selection of beneficiaries for purchase and donation of village houses selected 8 internally displaced families from collective centers at the sessions for selection of beneficiaries held on July 7 and 21, 2015. Signing of Agreements, Sales Contracts and transfers of ownerships of donated properties are ongoing.
CALL FOR APPLICATION FOR PREFABRICATED HOUSES - BELGRADE
Call for Application for prefabricated houses for internally displaced persons from CC “PIM Krnjaca” in Belgrade is announced on July 13, 2015. The deadline for submission of applications is July 27, 2015.
CALL FOR APPLICATION FOR PREFABRICATED HOUSES – SOMBOR AND KRAGUJEVAC
Call for Application for prefabricated houses for refugees and internally displaced persons from informal CC “Aleksa Santic” in Sombor and CC “Trmbas” in Kragujevac was announced on July 22, 2015. The deadline for submission of applications is August 6, 2015.